Mekanik Tesisat Proje Genel Danışmanlık Hizmeti

Mekanik Tesisat Proje Genel Danışmanlık Hizmeti

Mekanik Tesisat Proje Hizmetleri:

 

1- Isı Yalıtım Projesi ve Hesap Raporu

2- Isıtma Tesisat Projeleri

3- Soğutma Tesisatı

4- Sıhhi Tesisat

5-Arıtma ve Yumuşatma Sistemleri

6- Yangın Tesisatı Projesi

7- Havalandırma Tesiastı Projesi

 

Proje Danışmanlık (Müşavirlik) ve Kontrol Hizmetleri:

 

Proje Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri olarak mekanik tesisat konusunda kendi tasarımı olan ve uygun bulduğu projelerde proje başlangıcından işin bitimine yani binanın işletmeye alınmasına kadarki süreçte, işin projeye uygunluğunu, imalatların tekniğine uygun yapılmasını, test ve devreye alınmasını kadar gerekli problemleri çözerek kontrollük hizmeti verebilmektedir.

 

Ø  Proje Danışmanlık ve Kontrol Hizmetleri olarak aşağıdaki hizmetleri sayabiliriz;

Ø  Öneri raporu

Ø  Ön proje

Ø  Uygulama projesi

Ø  İhale dosyası

Ø  Teklif değerlendirme

Ø  Shop-Drawing hizmetleri

Ø  Mesleki kontrol hizmetleri

Ø  Geçici kabul ve kesin kabul hizmetleri

 

Bu hizmetlerin tamamı ulusal ve/veya uluslararası standartlara bağlı kalınarak yapılmaktadır.